Thực hiện Kế hoạch số 120-CV/HĐĐ ngày 20/01/2022 của Hội đồng Đội Tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng video clip tham gia sân chơi đồng diễn Flashmod Liên đội Trường Tiểu học Lục Bình đã xây dựng kế hoạch triển khai chương trình “ Thiếu nhi Việt Năm- Học tập tốt, rèn luyện chăm” tới toàn thể liên đội. ...